De gemeente Gemert-Bakel heeft een stuk grond gekocht aan de Peeldijk in Milheeze. Het heeft een oppervlakte van bijna 24.000 m2. Door deze aankoop kan er invulling gegeven worden aan de wens van de Ondernemers Vereniging Milheeze (OVM) voor het realiseren van een uitbreiding van het bedrijventerrein in Milheeze. Alle bestaande bouwkavels op het bedrijventerrein zijn namelijk verkocht. Voordat nu kan worden begonnen met de ontwikkeling van deze bouwgrondexploitatie moet de gemeenteraad eerst nog een positief besluit nemen.