Op 4 maart constateerde de gemeente Laarbeek dat er een zandpad langs de Sonseweg, in eigendom van die gemeente, in gebruik is genomen als weiland. Enkele jaren geleden plaatste de gemeente Laarbeek er bomen ter markering. Nu lopen er koeien tussen, die de bast van de bomen beschadigen. Op 11 maart is er een waarschuwingsbrief verzonden naar de eigenaar van de omliggende percelen. Omdat het zandpad nog niet in de oorspronkelijke staat is hersteld wordt de eigenaar een last onder dwangsom gestuurd.