In Handel wordt door consumenten de herenboerderij ‘Landmeerse Loop’ gaande gehouden door producten mee te oogsten en te kopen. Er wordt zo duurzaam mogelijk gewerkt door beroepskrachten op het gezamenlijke bedrijf. Er hebben zich inmiddels bijna honderd huishoudens aangemeld maar voor voldoende financiële armslag zijn zo’n tweehonderd huishoudens nodig. Over deze herenboerderij wordt door mede-oprichtster Annette Visser een presentatie gehouden op maandag 14 maart om 19.30 uur in de tuinkamer van Heerlijck Hopveld, Hopveld 21 in Gemert. Aanmelden via info@heerlijckhopveld.nl.