De bestrating in de Cortenbachstraat in Gemert staat voor 2023 op de planning voor groot onderhoud. Dit onderhoud gaat gepaard met onderhoud aan riolering, groen en openbare verlichting. Voor de riolering moet er aanpassing komen van het gemengde stelsel naar een gescheiden stelsel. Zo kunnen de woningen en het verhard oppervlak afgekoppeld worden ofwel het regenwater niet langer naar de rioolwaterzuivering gestuurd worden. Zodra een schetsontwerp gereed is komt er een bewonersavond voor de presentatie van de plannen en het ophalen van input.