De hoek Virmundtstraat/ Gelind in Gemert wordt her-ontwikkeld. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en ter plaatse worden 14 appartementen en 4 rijwoningen gerealiseerd. Dat is althans het voornemen van de initiatiefnemer van het plan. Het planvoornemen past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Centrumgebied Gemert 2012’. Om de realisatie van de appartementen en woningen toch mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Het besluit van de gemeenteraad om al dan niet in te stemmen volgt later.