In de Muziektuin in Beek en Donk wordt vrijdag 23 september stilgestaan bij de herplaatsing van het kunstwerk ‘Koppeltje in Duet’ van Martien Hendriks. Het werk staat tussen de Heemkamer en pannenkoekenhuis Pluk. Ook wordt kennisgemaakt met de Laarbeek-app. De gemeenteraad van Laarbeek stelde in 2019 geld beschikbaar om kunst in het openbaar gebied toegankelijker te maken. Dat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een app die mensen attendeert op kunst, natuur en cultuurhistorie langs de route. De bijeenkomst begint om 16.00 uur.