De gemeente Laarbeek heeft een Taalhuis waar mensen terecht kunnen die hulp nodig hebben bij alles wat met taal te maken heeft. Denk daarbij aan hulp bij lezen, schrijven, maar ook appen of spreken. Ook voor informatie, advies of lesmaterialen kan men er terecht. Het Taalhuis is voor iedereen. Wie hulp nodig heeft of wie iemand kent die hulp kan gebruiken, kan binnenlopen bij het Taalhuis in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Mail voor informatie naar info@taalhuislaarbeek.nl.