Het Commanderij College, gevestigd in Gemert-Bakel en Laarbeek, heeft haar slagingspercentages 2022 bekendgemaakt. Het gemiddelde slagingspercentage van de verschillende locaties van het Commanderij College was dit examenjaar 98. Met 100% is het aandeel geslaagden op de vmbo-locatie De Laarbeecke het hoogst. Op Doregraaf (vmbo, pro) slaagde 99% en op Macropedius (havo, vwo) 95.9%.