Op 30 juni 2022 heeft de rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de
omgevingsvergunning voor het zonneveld aan de Rooijseweg in Mariahout. Het beroep is deels gegrond
verklaard. Het college van Laarbeek besluit hoger beroep in te stellen en neemt daartoe een procesbesluit inzake artikel 160, eerste lid, aanhef en onder f van de Gemeentewet.