De gemeente Laarbeek heeft sinds 2011 een convenant met betrekking tot het Horizontaal Toezicht (HT) met de Belastingdienst. Aan dit convenant worden vanaf 1 januari 2023 strengere eisen gesteld. Omdat het Horizontaal Toezicht meerdere voordelen heeft, heeft het college besloten om het nieuwe convenant aan te gaan. In de tweede helft van 2022 zullen diverse werkzaamheden worden verricht om aan de nieuwe eisen van het convenant te voldoen. Eind 2022 beslist de Belastingdienst of het nieuwe convenant aangegaan kan worden.