De Laarbeekse huisartsen voeren samen met alle huisartsen in het land tot en met vrijdag actie. Ze willen hiermee aandacht vragen voor de druk op de huisartsenzorg. De artsen willen meer tijd hebben voor hun patiënten, minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten en betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken. Daarnaast willen zij dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de GGZ en jeugdzorg worden opgelost. Vrijdag is er een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.