In mei 2021 stemde het college van de gemeente Laarbeek in beginsel in met de realisatie van een huisvesting locatie, 30 slaapplaatsen, voor arbeidsmigranten aan de Peeldijk 2 in Beek en Donk. In de aanvullend verstrekte gegevens voor de omgevingsvergunning is de aanvraag uitgebreid naar 36 slaapplaatsen. Op grond van het geldende beleidskader dient het college in te stemmen met de omgevingsdialoog en het beheerplan. Dat is het geval, en daarom wordt het voorstel over de huisvesting ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.