Het college van Gemert-Bakel heeft aan twee voormalige nertsenhouderijen vergunning verleend voor statische opslag en het huisvesten van arbeidsmigranten. De vergunningen zijn voor maximaal tien jaar geldig. De statische opslag betreft een nieuwe activiteit in bestaande loodsen. De huisvesting van arbeidsmigranten vindt plaats op dezelfde plek waar reeds arbeidsmigranten werden gehuisvest. Door de beëindiging van een nertsenhouderij zou de huisvesting van arbeidsmigranten niet meer mogelijk zijn. Het college heeft dus besloten om hier wel medewerking aan te verlenen.