Elk half jaar wordt beoordeeld of gemeenten hun verplichtingen zijn nagekomen om het toegewezen aantal statushouders te huisvesten. Laarbeek kreeg over de tweede helft van 2021 het oordeel ‘voldoet niet, maar is gedeeltelijk verschoonbaar’. Er was een achterstand van 22, deels veroorzaakt door corona. Vóór 1 juli moet Laarbeek nog 35 personen (statushouders) aan een woning helpen. Inmiddels zijn 18 personen voorzien en betrekken 13 personen binnenkort een woning. Nog voor tenminste 4 personen moet vóór 1 juli een woning worden gevonden.