Inwoners van Gemert-Bakel kunnen geholpen worden bij het invullen van het energietoeslagformulier. Dat kan in de week van maandag 31 oktober tot vrijdag 4 november. Wie een laag inkomen heeft kan mogelijk recht hebben op een energietoeslag van 1300 euro. Dat was eerst 800 euro. Die 500 euro extra worden automatisch overgemaakt in de laatste week van oktober. Ook wie werkt of met pensioen is kan hiervoor in aanmerking komen. Aanmelden voor 26 oktober bij Zorg Collectief Gemert.