Mensen die voor langere tijd een laag inkomen ontvangen (100% van de bijstandsnorm) kunnen vanuit de gemeente een individuele inkomenstoeslag krijgen. Deze is vrij te besteden en kan eenmaal per jaar worden aangevraagd. In Laarbeek wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van de afgelopen drie jaar. Bij uitstroom naar werk wordt voor een periode van maximaal twee jaar niet uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm maar van 130%. Ook voor gezinnen en alleenstaanden met kinderen is deze toeslag.