Momenteel wordt de ontwikkeling van de Heuvel in Lieshout onderzocht waaronder het plan van de supermarkt aan de Heuvel en horeca en woningen van Stichting Plan Lieshout. Na de zomer wordt daarover meer bekend. De inwoners wordt nu gevraagd mee te denken over hoe het er in de straat en in het park rondom de kerk uit moet gaan  zien. Dit kunnen zij kenbaar maken via een vragenlijst op https://enquete.toponderzoek.com/gebiedsontwikkeling. De ideeën worden na de vakantie in een plan kenbaar gemaakt.