Op woensdagavond 12 oktober houdt Zorg om het Dorp voor de tweede keer dit jaar een informatieavond over ‘Wonen in Mariahout’. De avond vindt plaats in het Buurthuis en begint om 20.00 uur. De volgende onderwerpen worden besproken: 1. bestemmingsplanwijziging Mariastraat 18-22 door wethouder Ron v.d. Berkmortel 2. resultaten woningenquete Mariahout door Kommekeer 3. nieuwe doorstroomregeling voor huurwoningen van WoCom door mevrouw Verkampen.