In het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk wordt maandag 16 mei een informatieavond gehouden over het voeren van een ‘Omgevingsdialoog in de praktijk’. Initiatieven en ideeën die effect hebben op de omgeving vragen om samenwerking en afstemming. Het tijdig in gesprek gaan met je omgeving over initiatieven en ideeën noemen we de Omgevingsdialoog. De gemeente Laarbeek hecht veel waarde aan het voeren van de Omgevingsdialoog. Deze treedt in enkele gevallen naar verwachting op 1 januari 2023 in werking.