Vanuit de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de gemeente Laarbeek wordt op dinsdag 30 augustus en woensdag 7 september een informatieavond gehouden. Onderwerp is de tijdelijke crisisopvang van maximaal 115 asielzoekers in muziekcentrum Het Anker in Beek en Donk van woensdag 14 september t/m zaterdag 1 oktober en eventuele uitloop tot 5 oktober. Inwoners zijn beide avonden om 19.00 uur welkom in Het Anker. Men wordt gevraagd zich aan te melden via crisisopvang@laarbeek.nl.