Voor bruidsparen in Laarbeek die in 2021 50, 60 of 65 jaar getrouwd waren wordt dinsdag 4 oktober een inhaal-bruidsparendag gehouden. Deze bijeenkomst kon vorig jaar vanwege corona niet doorgaan. Het is een besloten bijeenkomst alleen voor genodigden. Burgemeester Frank van der Meijden zal de genodigden toespreken en er is een voordracht door Wim Daniëls. Joost Duppen maakt foto’s waarvan de afdruk enkele weken later aan de aanwezigen wordt toegestuurd. De bijeenkomst wordt gehouden in het Dorpshuis in Lieshout en begint om 14.00 uur.