Desktop

Tablet

Zoeken

Inspraak concept woonzorgvisie ‘Samen thuis in Gemert-Bakel’

Inspraak concept woonzorgvisie ‘Samen thuis in Gemert-Bakel’

Vanaf 1 juli 2024 ligt het concept ’Samen Thuis in Gemert-Bakel, visie op wonen – zorg – welzijn’ ter inzage. De concept woonzorgvisie beschrijft hoe de gemeente Gemert-Bakel zorgt voor voldoende passende woningen, zorg en ondersteuning voor inwoners. Iedereen krijgt de mogelijkheid om op de woonzorgvisie te reageren. De visie is tot en met 18 augustus 2024 in te zien. Bij het opstellen van de concept woonzorgvisie zijn inwoners, partners en maatschappelijk (zorg)instanties betrokken. Met deze visie zet de gemeente Gemert-Bakel zich in voor een prettige woonomgeving, passende woningen en een zorgzame samenleving.

De gemeente Gemert-Bakel wil een groene leefomgeving met (sport-) voorzieningen en voldoende woningen voor iedereen: een gemeente waar het fijn leven is, een plek waar iedereen zich thuis voelt. Deze woonzorgvisie geeft sturing en richting aan deze ambities.