Op een deel van het Broek in Mariahout tussen de huisnummers 2 en 16a staan de woningen kort aan de weg en er is sprake van een buurtschap met lintbebouwing. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het volgens de gemeente Laarbeek wenselijk om hier de snelheid van het verkeer te verlagen. In de vergadering van de Werkgroep Verkeer op 11 mei is afgesproken om een verkeersbesluit te nemen voor het instellen van een 30 km/uur-zone op een deel van Broek in Mariahout.