Het college van Laarbeek heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen aan de Hermelijnstraat in Beek en Donk. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 8 april tot vrijdag 20 mei ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het niet eens is met dit besluit kan bellen met Frans Vlemmix in het gemeentehuis.  Wie dan nog niet is geholpen kan een beroepschrift sturen naar de rechtbank in Den Bosch.