De gemeente Laarbeek deed onderzoek naar de wenselijkheid van het invoeren van papiercontainers. Er bleek geen overtuigend draagvlak onder de inwoners (51% voor en 44% tegen). Daarom is besloten dat de inwoners zelf kiezen. Het is dus niet verplicht om het oud papier in een container aan te bieden, maar optioneel. Inwoners kunnen voor 30 euro een 140-liters- of voor 37 euro een 240-literscontainer via Blink aanschaffen en die aanbieden op de vaste ledigingsdag. Inwoners die dit niet willen mogen het papier los gebundeld blijven aanbieden.