B&W van Laarbeek hebben besloten de verbeurde dwangsommen bij de eigenaar van de percelen aan het Meerven in Mariahout en de Beemdkant in Lieshout via een dwangbevel in te vorderen. Voorafgaand aan het inschakelen van een deurwaarder wordt eerst een ‘aanmaning tot betalen’ gestuurd. De aan de invordering ten grondslag liggende overtredingen van de milieu- en ruimtelijke regelgeving hebben op de betreffende bedrijfspercelen plaatsgevonden.