Vogelbescherming Nederland weet graag hoe het gesteld is met de tuinvogels om ze beter te kunnen helpen en beschermen. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 januari is weer de Nationale Tuinvogeltelling. Op de website van Vogelbescherming lees je er alles over. Ook al weet je niets of weinig van vogels, op die website vind je hulp. Kijk op www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling. Een van de werkgroepen van IVN Laarbeek is vogelwerkgroep De Ortolaan. Kijk eens op website en Facebookpagina: www.ivn.nl/afdeling/laarbeek en www.facebook.com/IVNLaarbeek.