Op zondagmorgen 28 augustus is er om half negen bij IVN-gebouw De Bimd aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel een wandeling in de natuurtuin, verzorgd door gids Gerrit Post. Er zijn nieuwe landschapselementen. Behalve het voedselbos en de populieren is er een dicht begroeid Tiny Forest, er is een nieuwe poel gegraven en de oevers van de beek Koude Maas zijn natuurvriendelijker door afvlakking van de beekranden. Na deze publiekswandeling van ongeveer twee uur is er gratis koffie of thee.