Als men niet tevreden is over de manier waarop medewerker of gemeente heeft gehandeld, kan er een klacht worden ingediend. In 2021 zijn er bij de gemeente Laarbeek zes klachten geregistreerd. Twee over een (oud-)medewerker schuldhulpverlening, en één over het handelen van een bestuursorgaan. Eén klacht is gegrond, één klacht ongegrond en één klacht niet-ontvankelijk verklaard. De overige drie, over het handelen van en communicatie door medewerkers, zijn in overleg met de indieners volgens de gemeente naar tevredenheid afgehandeld. Bron: Gemeente Laarbeek.