In een overleg tussen de burgemeester, griffier, gemeentesecretaris en de door alle partijen gekozen informateur Jan Kerkhof zijn de voorbereidingen voor de coalitiebesprekingen getroffen. De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zorgen voor een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Nu starten de coalitieonderhandelingen, bestaande uit het informatie- en het formatieproces.
Het formatieproces is klaar wanneer er een akkoord is bereikt en de namen van de wethouders bekend zijn. Het is nu nog niet bekend wanneer daar duidelijkheid over is.