IVN Laarbeek deed mee aan de Jeugd3Daagse door kinderen uit de middenbouw van de basisschool te ontvangen bij verenigingsgebouw De Bimd. Er werden braakballen uitgeplozen: schedeltjes, botjes, kaken, van alles werd er uitgehaald. Alles werd in een bakje gedaan om mee te nemen. Op het blotevoetenpad werden, eerst lopend door bakken met leem, schelpen, dennenappels, grote ronde stenen, boomsnippers en kiezels en vervolgens door de modder in de sloot en over gras de gevoelspunten onder de voet geprikkeld. Leuk en leerzaam.