De 26-jarige Ron van de Berkmortel uit Aarle-Rixtel (PNL) is de jongste wethouder die Laarbeek ooit heeft gehad. Hij werd vier jaar geleden raadslid en de voorbije maanden was hij bij het ZLTO vertrouwenspersoon voor boeren op het gebied van ondermijning. Hij weet wat er leeft onder jongeren en om hen te bereiken vindt hij begrijpelijke taal een belangrijk aandachtspunt in het coalitieprogramma. Sociale media zijn daarnaast nuttig om de jeugd te laten zien wat de gemeente precies doet. Bron: ED.