Politieke partij Algemeen Belang Laarbeek (ABL) meldt dat Jordy Brouwers de stap van raads- naar bestuurslid wil maken. Na de verkiezingen zal het bestuur voorstellen om hem te benoemen als nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Ton Sonneveldt, gaf te kennen de voorzittersrol na negen jaar over te willen dragen. Jordy Brouwers is al acht jaar raadslid namens ABL en kent volgens die partij ‘het politiek en bestuurlijk klappen van de zweep’. Ton Sonneveldt blijft als bestuurslid betrokken bij de partij.