In de boterfabriek in het Boerenbondsmuseum in Gemert wordt zondag 4 september kaas gemaakt. Vroeger werd kaas op de boerderij gemaakt maar rond 1800 kwamen de eerste zuivelfabrieken. De fabriek bij het Boerenbondsmuseum is authentiek, het is de eerste coöperatieve fabriek van de N.C.B. (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond), gebouwd in Boekel in 1899 en tot 1912 uitsluitend in gebruik als boterfabriek. De muziek wordt deze middag verzorgd door zangkoor De Vrolijke Nood dat smartlappen en levensliederen brengt. Het museum is open van 13.00 tot 17.00 uur.