De kadernota van de gemeente Gemert-Bakel is alle jaren sluitend. Het financiële fundament van de gemeente is verder verstevigd. Gemert-Bakel is voordeelgemeente bij de herverdeling van het Gemeentefonds. Het krijgt meer geld van het Rijk. Ook de tussentijdse bijstelling van de budgetten van het Rijk pakt gunstig uit. Enige onzekerheid brengt het jaar 2026 wanneer de uitkering van het Gemeentefonds fors lager is, met het oog op een nieuw systeem om de uitkering te berekenen.