De leden van de nieuwe Laarbeekse gemeenteraad worden op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart gekozen. Kandidatenlijsten voor deze verkiezing kunnen maandag 31 januari worden ingeleverd bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Laarbeek in Beek en Donk. Dit kan tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Politieke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel behaalden moeten een waarborgsom van 225 euro betalen. De betaling moet uiterlijk 17 januari zijn ontvangen.