Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten een vergunning te verlenen voor het kappen van zeventien bomen, het zijn essen. Deze bomen staan in de Adriaan Boutlaan in Lieshout. De bomen worden gekapt vanwege vervanging van de bomenlaan. Ter vervanging hiervan worden twintig nieuwe bomen geplant.