De leden van seniorenvereniging KBO Mariahout kunnen weer deelnemen aan excursies die gehouden gaan worden. De eerste excursie is op dinsdag 8 maart naar de Kledingbank Laarbeek op bedrijventerrein Beekerheide in Beek en Donk. Kledingbank Laarbeek verstrekt kosteloos kleding aan inwoners die financieel in moeilijkheden verkeren. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd door de verkoop van tweedehands kleding om de kosten te dekken. Vertrek om 09.15 uur.