In de Sint Servatiuskerk in Lieshout heeft bisschop De Korte zondag de Diocesane Johannes Evangelist penning toegekend aan de heer Toon Maas. De heer Maas ontving deze penning voor zijn bijzondere verdiensten voor de kerk en bisdom Den Bosch. Hij was jarenlang bestuurslid van de St. Servatiusparochie, later van de pastorale eenheid De Emmaüsgangers van Lieshout en Mariahout en vanaf 2015 van de Laarbeekse parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout. Nu heeft hij het stokje overgedragen maar blijft werkzaam als koster.