Voor de gedecoreerden, veteranen en ereburgers van de gemeente Laarbeek wordt woensdag 27 april tussen 08.30 en 10.30 uur een Koningsdagontbijt verzorgd in muziekcentrum Het Anker in Beek en Donk. Burgemeester Frank van der Meijden zal de aanwezigen toespreken en er is een gezellig samenzijn. Daarna brengen harmonie O&U, het Sint Leonardusgilde en het Sint Antoniusgilde, alle uit Beek en Donk, een aubade.