Het college van Laarbeek zal, na advies van de commissie Ruimtelijk Domein, de raad voorstellen een krediet van 565.000 euro exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het kerkplein in Aarle-Rixtel. In 2020 vonden de eerste gesprekken plaats met het Dorpsplatform en het kerkbestuur om het kerkplein te moderniseren zodat het weer jaren mee kan en het aansluit bij de gewenste functies. Vorig jaar is een herinrichtingsplan opgesteld.