Op zaterdag 25 en zondag 26 juni wordt het jaarlijkse gildefeest van Kring Peelland gehouden, ditmaal in de kasteeltuin van Gemert ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde uit Gemert, de Gruun Schut. Op zondag trekken vanaf 12.30 uur de dertig deelnemende gilden in optocht door het centrum op weg naar de kasteeltuin. Kleurrijk hoogtepunt is daar de massale opmars om 14.15 uur. Vanaf 15.00 uur zijn er wedstrijden vendelen, schieten, trommen, bazuinblazen, standaardrijden en jeu de boules.