De rechtbank verklaarde een beroep op het niet tijdig beslissen door de gemeente Laarbeek op het bezwaar van tuindersbedrijf Van Gennip-Coolen tegen een last onder dwangsom gegrond. Het college van B&W dient alsnog een besluit te nemen op het ingediende bezwaar, binnen twee weken na verzending van deze uitspraak. Besloten is het bezwaar alsnog ongegrond te verklaren en een rechterlijke dwangsom van 100 euro per dag te betalen voor elke dag dat de beslissing op bezwaar uitblijft.