De gemeenteraad van Laarbeek besloot op 20 januari om burgemeester Frank van der Meijden bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor herbenoeming. Die aanbeveling werd voorbereid door de vertrouwenscommissie van de raad, bestaande uit de fractievoorzitters. Met de burgemeester zijn de conclusies van de vertrouwenscommissie besproken. De aanbeveling gaat naar de minister, die vervolgens de voordracht aan de Koning voorlegt. Zodra het Koninklijk besluit is genomen, wordt de gemeente hierover geïnformeerd. De herbenoeming zal dan ingaan op 27 juni 2022.