In Laarbeek is in maart gecollecteerd voor een groot aantal landelijke fondsen. Mensen kregen een week voorafgaand aan de collecte een brief in de bus waarop zij konden aangeven aan welke doelen zij zouden doneren. Een week later werd deze brief opgehaald. Ondanks het feit dat kort daarvoor een grote landelijke actie voor Oekraïne had plaatsgevonden, is de Laarbeekse collecte succesvol gebleken. De voorlopige opbrengst in Aarle-Rixtel is 16.900 euro, Beek en Donk 30.300 euro, Lieshout 13.762 euro en Mariahout 7250 euro.