Na vier bijeenkomsten over de toekomst van de kerken in de vier Laarbeekse dorpen wordt de tussenbalans opgemaakt. De afgelopen periode mochten inwoners vertellen wat zij van de kerk vinden en over de toekomst ervan. Daarvan wordt een inventaris opgemaakt: hoe staan de gebouwen erbij, wat is hun cultuur-historische waarde ervan en welke rol speelt de kerk nog als plaats van samenkomst. Volgens vicevoorzitter Kees van der Meij is het is geenszins de bedoeling dat de kerken worden verkocht. Bron: ED.