Een afvaardiging van de Laarbeekse gemeenteraad brengt dinsdag 11 oktober in het Dorpshuis een bezoek aan Dorpsraad Lieshout. Deze zal dit bezoek aangrijpen om algemene, actuele Lieshoutse thema’s aan de orde te brengen. Daarnaast wordt Lieshoutse verenigingen de mogelijkheid geboden om hun specifieke thema’s voor te leggen aan de vertegenwoordigers. De bijeenkomst begint om 17.00 uur met de Dorpsraad, rond 18.00 uur komen de verenigingen aan bod. Lieshoutse verenigingen zonder commercieel oogmerk die nog geen uitnodiging ontvingen kunnen zich aanmelden via info@dorpsraad-lieshout.nl.