Sinds 2020 ontving de gemeente Laarbeek meldingen over geluidsoverlast van een 20-tal papegaaien die binnen en buiten een woning aan het Wethouder Notenplein in Beek en Donk worden gehouden. Met name tijdens de bijeenkomst met verschillende omwonenden is de ernst van de situatie duidelijk geworden. De gemeente concludeert dat het houden van een 20-tal vogels op het
woonperceel, gezien de aard, omvang en intensiteit van het gebruik, in strijd is met de aldaar geldende woonbestemming en legt een last onder dwangsom op.