Voor leden van Seniorenvereniging Beek en Donk werd donderdagmiddag 17 maart de Algemene Ledenvergadering gehouden. Via PowerPointpresentaties werd inzicht gegeven in het reilen en zeilen van de vereniging en daarna in de financiën van de afgelopen twee jaar. Ook werden bestuurslid George van Issum en voorzitter Mariëtte Frijters herkozen. Na het bespreken van de overige agendapunten trad na de pauze troubadour Gerard van Kol uit Liessel op. Hij zong liedjes met zelfgemaakte teksten en praatte het in onvervalst Brabants dialect aan elkaar.