In Bakel is de heer Nico van de Laar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding ontving hij van burgemeester Michiel van Veen. De heer Van de Laar is sinds 1983 een zeer actieve vrijwilliger bij muziekvereniging Musis Sacrum, onder meer als bestuurslid en muziekarchivaris. In het verleden heeft hij zich ook ingezet voor de Medezeggenschapsraad van de St. Willibrordusschool en voor muziekkapel De Aaländer Muzikanten waarvoor hij onder meer het Tiroler Festijn organiseerde.